Demontaż konstrukcji stalowych. Usługi spawalnicze.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i Rodo serwisu www.sin-tech.com.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony Sin-tech.com.pl

   2.Administratorem Danych Osobowych zawartych w serwisie jest Marta Molińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Sin-Tech" Marta Molińska ul.Chemiczna 12/Ib/15 41-200 Sosnowiec

   3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4.Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

- w  pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie  usprawiedliwionych celów Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

  • na podstawie zgody- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust.1 lit. a  RODO).

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

7.Dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami ewentualnie do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

8.W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne a także  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sin-tech.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 11.Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

12.Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14.Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.